Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΑΠΑ).

 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένας Μή Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την προαγωγή της έρευνας στα θέματα αγροτικής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου στα ζητήματα που αφορούν του πολίτες καθώς και την παραγωγή πολιτικής σε ουσιαστικά ζητήματα που επηρεάζουν την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.  
 

 

 


© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting