Μερικές από τις εκδόσεις μας

Cyprus Yearbook of Rural Development

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Ινστιτούτο Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθιέρωσε την ετήσια έκδοση της αγγλόφωνης επετηρίδας " Cyprus Yearbook of Rural Development'.

Αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών λειτουργιών της πολυλειτουργικής κυπριακής γεωργίας

Πρόκειται για έκδοση με την υποστήριξη του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου και βασίζεται στα πρωτογενή αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών λειτουργιών της πολυλειτουργικής κυπριακής γεωργίας» το οποίο εκπονήθηκε από το ΙΑΠΑ και το ΑΠΘ με τη χρηματοδότηση του ΙΠΕ.

Ενημερωτικά δελτία ΙΑΠΑ

Επί σειρά ετών το ΙΑΠΑ είχε καθιερώσει ένα έιδος αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη του και το κοινό μέσω της τακτικής έκδοσης ενημερωτικών δελτίων. Τα ενημερωτικά δελτία περιλάμβαναν πληροφόρηση για τα τεκτενόμενα στους τομείς της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και ενημέρωση για σημαντικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και ημερίδες.
 
 

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting