Συνεργάτες

 

Το Ινστιτούτο ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια σημαντικούς δεσμούς με ακαδημαικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και με άλλους φορείς, οργανισμούς, δημόσιες αρχές. Ευχαριστούμε όλους για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε και ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον αντίστοιχες ευκαιρίες.

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
 • Εταιρεία TALOS RTD Ltd
 • Εταιρεία T.C. GEOMATIC Ltd
 • Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • ΤΕΙ Λάρισσας
 • ΚΤΕ Θεσσαλίας
 • Εταιρεία Foodstandards
 • Agrarian School of Polytechnic Institute of Viseau (Portugal)
 • Lithuanian Agricultural Advisory Service (LAAS)
 • ELARD


 
 


© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting