Έργα - Δραστηριότητα

 
Το ΙΑΠΑ πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά από ερευνητικά έργα. Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:


 

  • «Αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών λειτουργιών της πολυλειτουργικής κυπριακής γεωργίας» το οποίο εκπονήθηκε από το ΙΑΠΑ και το ΑΠΘ.
Χρηματοδότηση:  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου
 
  • «Καθορισμός δυναμικού ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο» σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς της Κύπρου
Χρηματοδότηση:  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου
 
 
  • Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης "Participation for the improvement of Rural Economy" σε συνεργασία με δύο εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΤΕΙ Λάρισσας, ΚΤΕ Θεσαλλίας) και ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Πορτογαλίας (Viseu Univeristy)
Χρηματοδότηση:  Leonardo Da Vinci, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
  • Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης "Good Agricultural Practices for Development" σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και άλλους φορείς.
Χρηματοδότηση: Leonardo Da Vinci, Ευρωπαϊκή Επιτροπη
 
  • Πρόγραμμα Grundtvig Workshop «The vine cultivation in Cyprus, the evolution of history and taste through the centuries»
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Έργα σε εξέλιξη:

  • Πρόγραμμα Erasmus +: 'Green Logostics e- Training in Cereal / Rice Sector'

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικεφαλή εταίρος: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας 


 

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting